't Zusje
Last minute

Kadobonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze kadobonvoorwaarden van toepassing op door ’t Zusje Franchise B.V. (“’t Zusje”) uitgegeven Kadobonnen en “’t Zusje munten”. Door gebruik te maken van een ’t Zusje Kadobon/munt aanvaard je deze kadobonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘t Zusje uitgegeven kadobonnen (zowel elektronische als gedrukte kadobonnen, papierenkadobonnen, kadokaarten en als ’t Zusje munt) (hierna gezamenlijk: “Kadobonnen”) die worden verkocht door ‘t Zusje en door ‘t Zusje aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Kadobon (m.u.v. de munt) is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Kadobon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Kadobon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Kadobonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan ‘t Zusje te worden verstrekt. ‘t Zusje behoudt zich het recht voor om een Kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Kadobon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Kadobon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan ‘t Zusje te overleggen.
 3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Kadobonnen. Iedere Kadobon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Kadobon niet meer worden gebruikt.
 4. Kadobonnen uitgegeven door ‘t Zusje en/of door ‘t Zusje aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van besteding bij de aangesloten Zusje vestigingen.
 5. Kadobonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Op Kadobonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Kadobonnen kunnen niet geretourneerd worden.
 7. Indien het totaalbedrag van de besteding hoger is dan de waarde van de gebruikte Kadobon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: creditcard, iDEAL, Maestro of contanten.
 8. Het is niet toegestaan Kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Kadobonnen wordt ontzegd.
 10. Het is niet toegestaan Kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 11. Deze kadobonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de kadobonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Kadobon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Kadobonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kadobonvoorwaarden.
 12. Per besteding kun je een onbeperkt bedrag aan Kadobonnen inwisselen.
 13. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Kadobonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. ‘t Zusje zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
Citroen sorbetje
Knoflookgamba’s
Carpaccio volgens ’t Zusje recept