't Zusje
Last minute

Actievoorwaarden ’t Zusje kookclub

 • Winacties worden uitgeschreven door ’t Zusje Marketing B.V., gevestigd te Uden (hierna: ‘’t Zusje’);
 • De actie loopt vanaf 1 augustus tot en met 31 augustus 2023;
 • Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jouw gegevens achter hebt gelaten via het inschrijfformulier;
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • ’t Zusje kan zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigingen of opnieuw starten;
 • Winnaars worden binnen vijf werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
 • Als een winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen twee weken, dan wel binnen de in de winactie aangegeven termijn, incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar;
 • Winnaars geven door deelname toestemming voor vermelding op de Facebookpagina van ’t Zusje en/of het gebruiken van zijn/haar foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie;
 • ’t Zusje kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actie looptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen;
 • Aan druk- en/of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze actie kunnen per mail gericht worden aan [email protected]. Eventuele klachten zullen binnen een termijn van 7 werkdagen worden behandeld;
 • Voor meer informatie over de wijze waarop ’t Zusje persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij u naar onze privacy en cookie policy op onze website: zusje.nl.

Kook mee met de ’t Zusje kookclub en maak kans op één van de Zusje prijspakketten.

 • De deelnemer krijgt een bevestigingsmail van de deelname;
 • Elke prijswinnaar ontvangt een persoonlijke mail waarbij de winst wordt bevestigd, en met uitleg hoe de prijs kan worden verzilverd;
 • Er zullen niet meer prijzen worden verstrekt dan het aantal unieke deelnemers;
 • Op de gewonnen tapasbonnen zijn andere voorwaarden van toepassing, deze vind je hier.

De prijzen die tijdens de actie van ’t Zusje worden uitgereikt, zijn:

 • Hoofdprijs (4x): Uniek ’t Zusje kookschort en ovenwant, Zusje bestekje voor 4 personen en bourgondisch genieten voor 4 personen bij één van onze Zusjes.
 • 2de prijs (5x): Uniek ’t Zusje kookschort en 1 rondje bourgondisch genieten voor 4 personen.
 • 3de prijs (50x): Uniek ’t Zusje kookschort.

Aansprakelijkheid:

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die ’t Zusje aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. ’t Zusje is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • ’t Zusje, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door ’t Zusje betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • ’t Zusje en/of aanbieder zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie.

Toepasselijk recht:

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
Carpaccio volgens ’t Zusje recept
Citroen sorbetje
Warme brownie